تاريخ: 1397/10/29

 کنگره بین المللی فروشگاه های موفق و نمایشگاه تخصصی زنجیره تامین فروشگاهی

کنگره بین المللی فروشگاه های موفق 

مکان : هتل المپیک

زمان : 24 الی 26 بهمن ماه 97

تلفن تماس : 33699093

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت