تاريخ: 1397/10/16

  هیات تجاری صنعتی هندی

 هیات تجاری صنعتی هندی 

در زمینه های دارویی ، پزشکی ، سموم و دفع آفات ، لوازم و قطعات یدکی خودرو ، لوازم الکترونیک ، مواد پتروشیمی ، نساجی و صنایع وابسته

به سرپرستی ریاست اتاق ایران و به همراه وزیر محترم امور خارجه ایران

زمان : 17 الی 20 دی ماه 97

تلفن تماس : 85732372

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت