تاريخ: 1397/10/16

 استقبال از سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران در منطقه آزاد ماکو

 

استقبال از سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران در منطقه آزاد ماکو

مشوق های متعدد برای ورود کالا و مواد اولیه کارخانجات
برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

http://www.tccim.ir/Images/Docs/maku.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت