تاريخ: 1397/10/09

 کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری خطر پذیر ایران

کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری خطر پذیر ایران

زمان : 7 الی 8 بهمن ماه 97

مکان : در محل دائمی نمایشگاه بین المللی سالن خلیج فارس

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این کنفرانس به آدرس سایت مراجعه کنید 

www.conference.vc-international.ir

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت