تاريخ: 1397/10/09

 ابلاغ مصوبه نرخ نامه حمل بار از ایستگاه خواف تا ایستگاه سرخس

ابلاغ مصوبه نرخ نامه حمل بار از ایستگاه خواف تا ایستگاه سرخس

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/rah ahan.pdf

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت