تاريخ: 1397/10/09

 مجمع عمومی فوق ‏العاده خانه صنعت و معدن استان تهران با موضوع الحاق به اتاق بازرگانی تهران

مجمع عمومی فوق‏ العاده خانه صنعت و معدن استان تهران با موضوع الحاق به اتاق بازرگانی تهران

زمان : 23 دی ماه 97 - ساعت 8 صبح

مکان : ساختمان شماره سوم اتاق بازرگانی تهران - طبقه اول 

آدرس : خیابان شهید بهشتی -خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه میرزا حسنی- پلاک 18 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت