تاريخ: 1397/10/08

 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان

مصوب 20 تیرماه 1397

بند ه ماده16 قانون  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران

دریافت فایل

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت