تاريخ: 1397/10/04

 آگهی فراخوان ثبت‏ نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی موسسین انجمن شرکت‏های آب شیرین کن استان تهران

آگهی فراخوان ثبت‏ نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی موسسین انجمن شرکت‏های آب شیرین کن استان تهران

در اجرای موافقت اصولی شماره 11060/43/ص مورخ 27/09/1397 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تاسیس و ثبت "انجمن شرکت های آب شیرین کن استان تهران" در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مقرر گردید تا مجمع عمومی موسسین انجمن مذکور در ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 09/10/97 در محل سالن کنفرانس شماره 2 ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزاحسنی، پلاک 18 با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های آب شیرین کن فعال در استان تهران دعوت بعمل می‏آ ید تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 08/10/97 جهت ثبت‏نام و تکمیل مدارک عضویت به دفتر امور تشکل‏های اتاق تهران واقع در تهران، خیابان وزرا، روبروی خیابان بیست و یکم، پلاک 82، طبقه سوم مراجعه نمایند. شایان ذکر است مهلت یادشده قابل تغییر و تمدید نمی‏باشد.

دستور جلسه:

بررسی و تصویب پیش‏نویس اساسنامه

تعیین ورودیه و حق عضویت

تعیین روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسان

سایر موارد

شرایط ثبت ‏نام:

الف. داشتن کارت بازرگانی یا کارت عضویت حقوقی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ب. دارا بودن آگهی تاسیس و اساسنامه با موضوع فعالیت آب شیرین کن و ارائه قرارداد خرید تضمینی B.O.O. و B.O.T. و یا همکاری با شرکت‏های مذکور در زمینه تامین تجهیزات اصلی موردنیاز صنعت آب‏شیرین‏کن

ج. اصل فیش واریزی به مبلغ 50.000.000 ریال (معادل پنج میلیون تومان) به حساب شماره0103036969001 به نام اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران نزد بانک ملی شعبه آزادگان

تبصره : نمایندگان اشخاص حقوقی می‏بایست مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت متبوع باشند با در دست داشتن آخرین تغییرات روزنامه رسمی و معرفی‏نامه با مهر و سربرگ شرکت

 

هیات موسس انجمن شرکت های آب شیرین کن استان تهران

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت