تاريخ: 1397/10/04

  مصوبات جلسه شورای هماهنگی اقتصادی درخصوص ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری

 مصوبات جلسه شورای هماهنگی اقتصادی درخصوص ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/shive name.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت