تاريخ: 1397/09/25

 شرایط عمومی سپرده گذاری در بانک های عامل جهت صدور ضمانت نامه های ارزیمورد نیاز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

شرایط عمومی سپرده گذاری در بانک های عامل جهت صدور ضمانت نامه های ارزیمورد نیاز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اعلام شده است که در لینک زیر قابل دسترسی است:

http://www.tccim.ir/Images/Docs/sepordeh.pdf

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت