تاريخ: 1397/09/25

 "معرفی تجربه جهانی استارت آپ های حوزه پایش و فناوری آب"

"معرفی تجربه جهانی استارت آپ های حوزه پایش و فناوری آب"

زمان : 27 آذر 97 ساعت 14 الی 17

مکان : طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت