تاريخ: 1397/09/25

 مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و کره جنوبی

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و کره جنوبی

زمان : 11 بهمن 97 ساعت 15 بعد از ظهر

مکان : طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت