تاريخ: 1397/09/24

 سمینار "تجزیه و تحلیل اقتصاد جهان و ایران و ارائه استراتژی راهبردی مناطق آزاد"

سمینار "تجزیه و تحلیل اقتصاد جهان و ایران و ارائه استراتژی راهبردی مناطق آزاد"

زمان : 4 بهمن 97

مکان : جزیره کیش

تلفن تماس : 77628229

موبایل : 09197145330

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت