تاريخ: 1397/09/24

  نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

 نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

 

زمان : 3 الی 6 دی 97

مکان : نمایشگاه بین المللی تهران

www.iranlabexpo.ir

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت