تاريخ: 1397/09/14

 باز گشایی خط کشتیرانی بندر صحار و بندر عباس

باز گشایی خط کشتیرانی بندر صحار و بندر عباس 

نکته : تنها آن دسته از کالاهایی که در لیست تحریم های امریکا قرار ندارند قابل حمل هستند

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت