تاريخ: 1397/09/10

 مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و عمان

مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و عمان

زمان : 3 دی ماه 97


مکان : اتاق بازرگانی ایران - طبقه هشتم

تلفن : 85733333

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت