تاريخ: 1397/09/10

 دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

زمان : 19 آذر ماه 97

مکان : برج میلاد تهران

تلفن هماهنگی : 66503019

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت