تاريخ: 1397/09/10

 دومین همایش بین المللی و نمایشگاه تخصصی اکتشاف معدنی

دومین همایش بین المللی و نمایشگاه تخصصی اکتشاف معدنی

زمان :  8 الی 10 بهمن ماه 97

مکان : هتل المپیک

تلفن هماهنگی :64592491

www.irangmex.com

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت