تاريخ: 1397/09/10

 کارگاه آموزشی رویداد هفته دیجیتال ایران - گروه طیف

کارگاه آموزشی رویداد هفته دیجیتال ایران - گروه طیف

زمان برگزاری : هفته سوم آذر 97

تلفن هماهنگی : 88513810

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت