تاريخ: 1397/09/10

 اعزام هیات تجاری به کشور کره جنوبی

اعزام هیات تجاری به کشور کره جنوبی

در حوزه مواد غذایی ، فناوری اطلاعات ، قطعات خودرو،

زمان : 15 الی 20 دی ماه 97

تلفن هماهنگی : اتاق بازرگانی البرز - 33420186 داخلی 205

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت