تاريخ: 1397/09/06

 اطلاع رسانی و معرفی شرکتهای فعال جهت ملاقات با هیات روسی

اطلاع رسانی و معرفی شرکتهای فعال جهت ملاقات با هیات های روسی که در ماه های آینده طی گروه های تجاری به ایران سفر می کنند و در حوزه های 1 - نفت و گاز و پتروشیمی 2 - صنایع غذایی وکشاورزی 3 - صنعت و معدن 4 -ماشین آلات 5- نساجی 6 -خوراک دام 7- چوب و کاغذ و سلولوزی

فعالیت می کنند 

تلفن تماس اتاق مشترک ایران و روسیه : 88838010

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت