تاريخ: 1397/09/06

 اولین سمینار فرصتهای تجاری ایران و کره جنوبی با موضوع بررسی نحوه همکاری دو کشور با توجه به شرایط جدید

اولین سمینار فرصتهای تجاری ایران و کره جنوبی با موضوع بررسی نحوه همکاری دو کشور با توجه به شرایط جدید

با همکاری اتاق مشترک ایران و کره جنوبی و سفارت کره جنوبی

زمان : سه شنبه 6 آذر ماه ساعت 15 الی 19

مکان : اتاق بازرگانی ایران طبقه دهم

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت