تاريخ: 1397/09/06

 برگزاری مجمع عمومی اتاق بازرگانی ایران و برزیل

برگزاری مجمع عمومی اتاق بازرگانی ایران و برزیل

زمان : 17 آذر 97 ساعت 10 صبح

مکان : خیابان خرمشهر ، خیابان عشقیار - کوچه هشتم - پلاک 4 - طبقه پنجم

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت