تاريخ: 1397/08/27

 قرنطینه واردات کشور ژاپن

قرنطینه واردات کشور ژاپن

شرایط قرنطینه ای صادرات محصولات گیاهی به کشور ژاپن در سایت www.ppo.ir بخش معاونت قرنطینه و بهداشت گیاهی قابل دسترسی می باشد

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت