تاريخ: 1397/08/23

 همکاری با اتاق مشترک ایران و کانادا

آمادگی اتاق مشترک ایران و کانادا برای شناساندن ظرفیت های موجود اقتصادی با شرکت های کوچک و متوسط  دو کشور با اتاق های استانی همکاری کند

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88810616 تماس بگیرید 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت