تاريخ: 1397/08/23

 افتتاح بندر سویق عمان

افتتاح بندر سویق عمان در شهریور ماه امسال و آمادگی پذیرش کالاهای ایرانی در این بندر و حمل و نقل کالاهای ایرانی و کشتی های ایرانی از 300 تا 1500 تنی

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت