تاريخ: 1397/08/13

 کمیته مشترک بازرگانی ایران و آفریقای جنوبی

دعوت به ثبت نام در کمیته مشترک بازرگانی ایران و آفریقای جنوبی 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 85732388 تماس حاصل فرمایید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت