تاريخ: 1397/08/13

 نخستین جشنواره و نمایشگاه بین المللی خرما - بوشهر

زمان : 22 الی 24 آبان ماه 97

مکان : نمایشگاه بین المللی بوشهر

تلفن تماس : 021 - 88381341

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت