تاريخ: 1397/08/02

 اولین همایش بین المللی نقش فنائری اطلاعات در تحقق افق 1404 ایران

اولین همایش بین المللی نقش فنائری اطلاعات در تحقق افق 1404 ایران

زمان : 29 الی 30 بهمن  ماه 97

مکان : سالن اجلاس سران

سایت : www.iran2025.com

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت