تاريخ: 1397/08/02

 نمایشگاه بین المللی کشاورزی تجهیزات و صنایع وابسته و شیلات در تونس

نمایشگاه بین المللی کشاورزی تجهیزات و صنایع وابسته و شیلات در تونس

زمان : 2 الی 7 مهر 98

مکان: تونس

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت