تاريخ: 1397/08/02

  کاهش زمان ثبت اطلاعات و بی نیاز بودن به نیروی انسانی

معرفی سایت www.nwms.ir به منظور کاهش زمان ثبت اطلاعات و بی نیاز بودن به نیروی انسانی و سامانه ثبت و تبادل اطلاعات سامانه انبارداری واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ با سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت