تاريخ: 1397/08/02

 تشکیل انجمن تولیدکنندگان حلال های هیدرو کربنی ایران

تشکیل انجمن تولیدکنندگان حلال های هیدرو کربنی ایران

تلفن ارتباط : 88755135

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت