تاريخ: 1397/07/22

 واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی مبنی بر معرفی بنگاههایی جهت واگذاری-سهام و جایگاه سوخت

واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی مبنی بر معرفی بنگاههایی جهت واگذاری-سهام و جا‍یگاه سوخت 

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

http://www.tccim.ir/Images/Docs/sokht.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت