تاريخ: 1397/07/22

 اولین نمیشگاه بین المللی مواد غذایی و کشاورزی افغانستان - هرات

اولین نمیشگاه بین المللی مواد غذایی و کشاورزی افغانستان - هرات

زمان : 27 الی 29 دی ماه 97

شماره تماس : 05137653682

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت