تاريخ: 1397/07/22

 پنجاه و دومین نمایشگاه بین المللی الجزایر

پنجاه و دومین نمایشگاه بین المللی الجزایر

زمان : 28 خرداد الی 2 تیرماه 98

سایت : www.fia.safex.dz

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت