تاريخ: 1397/07/22

  چهارمین کنگره راهبردی نفت و نیروی ایران

 چهارمین کنگره راهبردی نفت و نیروی ایران

زمان : 24 الی 26 مهر ماه 97

مکان : مرکز همایش های صدا و سیما

تلفن تماس : 88982460

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت