تاريخ: 1397/07/22

 تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و لهستان

تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و لهستان 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 85732388 تماس بگیرید

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت