تاريخ: 1397/07/15

 چهارمین نمایشگاه بین المللی لجستیک و زنجیره تامین صنایع و تجهیزات وابسته

چهارمین نمایشگاه بین المللی لجستیک و زنجیره تامین صنایع و تجهیزات وابسته

زمان : 13 الی 16 بهمن ماه 97

مکان : نمایشگاه بین المللی تهران

تلفن تماس : 09904848713

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت