تاريخ: 1397/07/15

 بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، مواد اولیه ، منسوجات خانگی و ششمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، مواد اولیه ، منسوجات خانگی و ششمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران

زمان : 11 الی 14 آذر ماه 

مکان : نمایشگاه های بین المللی تهران

تلفن تماس : 5 - 26409902 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت