تاريخ: 1397/07/15

  مصوبه مورخ 26/06/1397 شورای اقتصاد در خصوص قیمت خرید تضمینی محصولات باغی برای سال 1397

 مصوبه مورخ 26/06/1397 شورای اقتصاد در خصوص قیمت خرید تضمینی محصولات باغی برای سال 1397

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

http://www.tccim.ir/Images/Docs/baghi.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت