تاريخ: 1397/07/15

 یازدهمین نمایشگاه تجارت بین المللی اتیوپی

یازدهمین نمایشگاه تجارت بین المللی اتیوپی

مکان : آدیس آبابا

زمان : اول تا 5 نوامبر 2018

سایت : www.ethiopianchamber.com

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت