تاريخ: 1397/07/15

 اجلاس هم اندیشی صنعت میکروالکترونیک

اجلاس هم اندیشی صنعت میکروالکترونیک

زمان : 26 مهر ماه 97

مکان : شهرک فناوری الکترونیک ارومیه 

تلفن : 88748060

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت