تاريخ: 1397/07/15

 مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز سرمایه گذا‍...

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز سرمایه گذا‍ری از محل منابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی بمنظور احداث زیر ساخت ها ، مشاوره و نظارت بر احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی 

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

http://www.tccim.ir/Images/Docs/hararti.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت