تاريخ: 1397/07/15

 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ ،ماشین آلات و تجهیزات وابسته" - شیامن چین

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ ،ماشین آلات و تجهیزات وابسته"- شیامن چین

زمان : 15 الی 18 اسفند 97

تلفن تماس: 03132236382

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت