تاريخ: 1397/07/15

 نمایشگاه تخصصی خرما

نمایشگاه تخصصی خرما

زمان : 23 الی 27 بهمن ماه 97

مکان : نمایشگاه بین المللی فارس

تلفن تماس : 071 - 32361530

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت