تاريخ: 1397/07/15

 تشکیل کمیته های مشترک بازرگانی

دعوت از اعضای واجد الشرایط برای ثبت نام و تشکیل کمیته های مشترک بازرگانی ایران و تایلند ، ایران رومانی ، ایران فنلاند ، ایران مکزیک ، ایران و کرواسی ، ایران سوریه و ایران و سنگاپور

تلفن تماس : 85732388

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت