تاريخ: 1397/07/03

 واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی

واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

http://www.tccim.ir/Images/Docs/khososi sazi-1.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت