تاريخ: 1397/07/03

 نحوه اخذ پروانه ساخت و ساز در کشور ساحل عاج

نحوه اخذ پروانه ساخت و ساز در کشور ساحل عاج

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/aj.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت