تاريخ: 1397/07/03

 اعزام هیات اقتصادی و تجاری به اسلواکی (اتاق بازرگانی یاسوج)

اعزام هیات اقتصادی و تجاری به اسلواکی

زمان : 2 الی 6 آبان ماه 97

مکان : اسلواکی

تلفن تماس : اتاق بازرگانی یاسوج / 07433227953

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت