تاريخ: 1397/07/03

 تسهیلات روادید به تجار ایرانی برای سفر به آفریقای جنوبی

تسهیلات روادید به تجار ایرانیسفر به آفریقای جنوبی

مدت زمان بررسی و پاسخ به درخواست روادید با همراه داشتن معرفی نامه از طریق اتاق های بازرگانی  3 روز و حداکثر تا 5 روز خواهد بود 

با همراه داشتن معرفی نامه از اتاق های بازرگانی نیازی به دعوت نامه از طرف تجاری مبدا نخواهند داشت

برای تجاری که چند بار ویزای یک بار ورود اخذ نموده اند ویزای یک تا سه ساله صادر خواهد شد

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت